6. - 13. januar 2019. Bedeugen

Bedeugen har vi igen i 2019 planlagt i samarbejde med Indre Mission i Fredericia. Klik på overskriften og læs mere

Samlet program for Bedeugen i Fredericia

7. til 12. januar 2019. 

 • Mandag d. 7. januar kl. 17.00:
  ”Vi er kaldede til at gøre andre til disciple”
  Sted: KFUM´s Soldaterhjem, Treldevej 99
  Indleder: Jens Ole Jespersen
  Kl. 18.00 Mulighed for at købe aftensmad á 60 kr.
  Bestil mad på fredericia@kfums-soldaterhjem.dk
 • Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00:
  VI er kaldede til at bygge bro”
  Sted: Fredericia Missionshus, Nørre Voldgade 18
  Indleder: Cecilie Nord Hansen
 • Onsdag d. 9. januar kl. 19.30:
  Åndelige erfaringer bygger bro”
  Sted: Oplyses senere. En aften ved Fredericia KFUM & KFUK.
 • Torsdag d. 10. januar kl. 19.30:
  Det gæstfri fællesskab bygger bro”
  Sted: Erritsø Missionshus, Bygaden 87.
  Indleder: Per Søgaard
 • Fredag d. 11. januar:
  Medvandring bygger bro”
  Bøn derhjemme. Der udsendes emner til bøn via mail.
 • Lørdag d. 12. januar kl. 9.00:
  Kristen tjeneste bygger bro”
  Sted: Fredericia Missionshus, Nørre Voldgade 18.
  Indleder: Benthe Tryggedsson
  9.00 Kaffe og rundstykker. 9.45 til 10.30 bønsfællesskab.

16. januar: Cafe'87 kl. 10.00

Gudrun Lysholm Christensen kommer i Cafe '87 den 16. janur kl. 10.00 og fortæller om Lina Sandells liv og sange. Fx. den elskede sang "Ingen er så tryg i fare".

Som sædvanlig begynder vi med kaffe og rundstykker. Pris 20 kr.

Læs om Lina Sandell ved at klikke på overskriften

24. januar 2019: Mødeaften kl. 19.30

Taler er fritidsforkynder Arne Nørgaard, Kolding. Kl. 19.30

Læs mere om Arne ved at klikke på overskriften

31. januar 2019: Mødeaften kl. 19.30

Vi får besøg af domprovst, Torben Hjul Andersen, Haderslev.

Hans emne er "Hvis er mennesket - om ejendomsret og tilhørsforhold"

7. februar: Spiseaften og generalforsamling

Bestyrelsen indbyder til fælles spisning kl. 18.00 i forbindelse med generalforsamlingen. Pris 60 kr. for spisning og kaffe.

Klik på overskriften og se vedtægterne for missionshuset.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Beretning v/ formanden.
 3. Regnskabet for 2018 fremlægges af kassereren
 4. Budget 2019 fremlægges til orientering af kassereren.
 5. Drøftelse af formandsberetning, regnskab og budget
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Mogens Kappelgaard, Herdis Jakobsen og Per Søgaard. Alle er villige til genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter. 
 9. Valg af revisor. Jørn Lauridsen er villig til genvalg
 10. Evt.

20. februar 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

28. februar 2019: Bibelfortælling. kl. 19.30

Lærer Jørn Lauridsen har lovet at komme til endnu en aften, hvor han fortæller bibelhistorie og perspektiverer de gamle fortælling til os og vor tid. Velkommen.

7. marts 2019: Mødeaften kl. 19.30

Vi får besøg af fritidsforkynder i Indre Mission, Knud Dideriksen, Vejle. Knud er til daglig leder af "Solhjørnet" i Vamdrup - et bofællesskab under Kristelig Handicapforening.

Klik på overskriften for at læse mere om Knud

13. marts 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

21. marts 2019: Mødeaften kl. 19.30

Missionær Bjarne Hvidberg fra Tistrup ved Varde kommer på besøg. Bjarne er også formand for Indre Missions Seniorteam.

Læs mer om Bjarne ved at klikke på overskriften

28. marts 2019: Filmaften kl. 19.30

Vi åbner vores hjemmebiograf og viser (bekendtgøres senere)

2. & 4. april 2019: Kredsarrangement kl. 19.30 i Erritsø

Erritsø Missionshus lægger rammer til, når Fredericiakredsen indbyder til to aftener med bibelkursus. Lektor på Menighedsfakultetet, Morten Hørning Jensen underviser både den 2. og 4. april over emnet "Evangeliet hos Markus".

Læs mere om Morten ved at klikke på overskriften.

10. april 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

11. april 2019: Møde kl. 17.30 (bemærk tidspunkt)

Inden påskeugen kommer fritidsforkynder i Indre Mission og taler. Vi har kaldt det "Optakt til påske". Sange, tekster, refleksion der alle lægger op til påskeugen.

Bemærk at mødet begynder kl. 17.30. Først forkynder Kurt Nielsen, der er tidligere lærer og skoleleder. Ca. kl. 18.30 er der fælles spisning og en kop kaffe (pris 60 kr.). Derefter er der rigtig god tid til at snakke sammen og hygge sig inden vi ønsker hinanden en 'glædelig påske'.

25. april 2019: Møde kl. 19.30

Vi får besøg af professor emeritus Asger Højlund fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Aftenens emne er: "De kristne som et særligt folk og en del af det danske folk".

Læs mere om Asger ved at klikke på overskriften.

1. maj 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

9. maj 2019: Mødeaften kl. 19.30

Tidligere missionær og nu fritidsforkynder, Søren Grysbæk, Horsens kommer igen til Erritsø Missionshus. Det har altid været dejligt at lytte til Sørens forkyndelse.

23. maj 2019: Møde- og sangaften kl. 19.30

Vi får besøg af familie- og musikkonsulent Lene Rønne Pedersen fra Vejle.

Denne aften samler vi også ind til Indre Missions årsmødegave.

Du kan læse mere om Lene ved at klikke på overskriften.

25. maj 2019: Indre Missions Årsmøde i Skive

Programmet for årsmødet vil fremgå af vores hjemmeside, når det offentliggøres.

6. juni 2019: Udflugt til Soldaterhjemmet

Vores mødeaften er denne aften flyttet til KFUMs Soldaterhjem på Treldevej i Fredericia. Soldaterhjemslederne, Helle og Bruno Kristoffersen fortæller om arbejdet og holder andagt for os. Der serveres rigtig soldaterhjemslagkage.

Fælles afgang fra missionshuset i private biler kl. 19.10. Hjemkomst ca. 21.45.

12. juni 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

18. juli 2019: Midtvejstræf

Midtvejstræf hos Karen & Tove i deres skønne sommerhus på Føns. Fælles afgang fra Missionshuset kl. 18.30. Hjemkomst ca. kl. 22.00. Vi synger sammen, får kaffe og hygger os.

Alle er velkomne

11.september 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Vi får i dag besøg af fakultetsleder ved Menighedsfakultetet, Thomas Bjerg Mikkelsen.

Thomas har sammen med Lars Irgens Pedersen skrevet en meget anmelderrost og tankevækkende bog om 'en drabsmands historie og hans kristne vens overvejelser'. Bogen hedder "Alle vil jo bare elskes".

Thomas kommer og fortæller om sit venskab med Lars, der er livstidsfange og sidder i Herstedvester Fængsel.

Klik på overskriften og læs Kristelig Dagblads omtale af bogen.

2. oktober 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

13. november 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

11. december 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 10.00. I dag med julefrokost ca. kl. 11.30.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Ca. kl. 11.30 dækkes der op til lækker julefrokost. Pr. 50 kr.

Alle er meget velkomne.

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Kvindekonference 2019

03.12.2018

Kvindekonference 2019

En opmuntrende og inspirerende konference for kvinder i alle aldre. To dage med oplæg, seminarer, lovsang og fællesskab. læs mere

Del julemagasin ud til jul

10.12.2018

Del julemagasin ud til jul

Del julens budskab med din nabo, kollega, venner og familie med julemagasinet 24:12. Mængderabat ved køb af 10 stk. læs mere

Indre Mission lokale arbejde

02.11.2018

Indre Mission lokale arbejde

Indre Mission har fællesskaber over det meste af landet med aktiviteter for forskellige aldre. Find et fællesskab nær dig. læs mere

Next
  • Erritsø IM
  • Erritsø Missionshus
  • Erritsø Bygade 87
  • 7000 Fredericia