Torsdag 24. oktober 2019: Mødeaften

I aften får vi besøg af journalist og fritidsforkynder i Indre Mission Anette Maria Ingemansen. Hun vil dels forkynde Ordet for os og dels, efter kaffen, opdatere os på IMs engagement med børnehjemmet i Indien. Anette er formand for Indienudvalget. Du kan læse mere om børnehjemmet i Indien ved at klikke på overskriften.

Torsdag 31. oktober 2019: Mødeaften

Vi får besøg af fritidsmissionær Hans Jørgen Hedegaard, Brande. Han har med jævne mellemrum besøgt Erritsø Missionshus og vi ser frem til igen at høre ham forkynde det glædelige budskab.

Torsdag 7. november 2019: Gudstjeneste i Erritsø Kirke

Den årlige gudstjenest i Erritsø Kirke med skriftemål og altergang. Sognepræst Nikolaj Frøkjær-Jensen vil forestå gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der samvær i sognehuset over en kop kaffe, fællessang og lidt fortælling.

13. november 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 09.45. Programmet begynder kl. 10.00.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og rundstykker og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Alle er meget velkomne

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

Torsdag 14. november 2019: Bibelkredsene samles i hjemmene

En gang om måneden mødes nogle mindre bibelkredse i private hjem. Der er i øjeblikket 3 bibelkredse. Hvis du vil med i en bibelkreds er du velkommen til at henvende dig til formanden for bestyrelsen, Per Søgaard. Tlf. 40165529.

Torsdag 21. november 2019: Mødeaften

Vi får besøg af sognepræst i Nørup, Heinrich W. Pedersen. Han vil forkynde Ordet ud fra emnet "Jesus sidste bøn". Efter kaffen fortæller Heinrich lidt fra sit arbejde som flyverpræst. Han har været udstationeret i bl.a. Libanon og Kuwait og Tyrkiet.

Torsdag 28. november 2019: Mødeaften

Denne aften komme pensioneret sognepræst Bjarne Hvid (tidligere i Sct. Michaelis sogn) og forkynder for os. Hans emne er "Med korset som fortegn".

Torsdag 5. december 2019: Adventsfest

Til adventsfesten i år kommer Knud Elmo Knudsen, som er ansat af Brødremenighedens Danske Mission. Du kan læse lidt mere om Knud Elmo ved at klikke på overskriften. Han har virket som missionær i Tanzania i rigtig mange år. Vi ser meget frem til at lytte til Knud Elmo.

11. december 2019: Cafe '87 kl. 10.00

Cafe '87 åbner kl. 10.00. I dag med julefrokost ca. kl. 11.30.

Vi synger morgensang. Derefter er der kaffe og god tid til at hygge sammen. Conni Kappelgaard genopfrisker din barndoms bibelfortællinger, fortællinger om hvad Gud før i tiden og i dag har at sige os mennesker.

Ca. kl. 11.30 dækkes der op til lækker julefrokost. Pr. 50 kr.

Alle er meget velkomne.

Vil du vide mere? Ring telefon 61 77 67 25

Torsdag 12. december 2019: Bibelkredsene samles i hjemmene

En gang om måneden mødes nogle mindre bibelkredse i private hjem. Der er i øjeblikket 3 bibelkredse. Hvis du vil med i en bibelkreds er du velkommen til at henvende dig til formanden for bestyrelsen, Per Søgaard. Tlf. 40165529.

19. december 2019: Julemøde kl. 19.30

Julemøde v/ egne kræfter.

Vi forbereder os til julen. Vi skal synge nogle af de dejlige advents- og julesange og lytte til fortælling. Der bliver serveret lidt godt til ganen inden vi ønsker hinanden en 'glædelig jul'.

Søndag den 22. december 2019: Julefest

Søndag den 22. december 2019 kl. 15.00 indbydes alle til julefest i Missionshuset. Målgruppen er især børn med deres forældre, bedsteforældre m.fl. Alle er velkomne.

 

5. - 12. januar 2020. Bedeugen i Fredericia

Torsdag 6. februar 2020: Spiseaften og generalforsamling kl. 18.00 - ca. 21.30

Bestyrelsen indbyder til fælles spisning kl. 18.00 i forbindelse med generalforsamlingen. Pris 60 kr. for spisning og kaffe.

Klik på overskriften og se vedtægterne for missionshuset.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Beretning v/ formanden.
 3. Regnskabet for 2019 fremlægges af kassereren
 4. Budget 2020 fremlægges til orientering af kassereren.
 5. Drøftelse af formandsberetning, regnskab og budget
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Kamma Hald, Johs. Jacobsen og Lene Andersen.
 8. Valg af 2 suppleanter. 
 9. Valg af revisor.
 10. Evt.

28. maj 2020: Optakt til pinse

Vi får i aften besøg af pastor Jan Holm Mortensen, Kolding: "Optakt til pinse". Netop præcis i aften er det Erev Shavuot (Pinseaften) i Israel.

Jan Holm Mortensen var præst i Israel 1999-2009 udsendt af Israelsmissionen. Han er forfatter til bogen "Jesus og de jødiske fester", der udkom i 2018. Bogen kan købes denne aften kr. 249,95

Klik på overskriften og læs mere 

Bibelord fra JesusNet

  • Erritsø IM
  • Erritsø Missionshus
  • Erritsø Bygade 87
  • 7000 Fredericia