Erritsø Indre Mission · Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 2017

Efter generalforsamlingen den 2. februar 2017, har bestyrelsen konstitueret sig:

 

Formand, Per Søgaard , Sølystparken 2, Tlf. 40 16 55 29.

Næstformand, kasserer, Mogens Kappelgaard. Tlf. 52 77 50 20

Sekretær, Herdis Jakobsen. Tlf. 61 77 67 25

Bestyrelsesmedlem, Lene Andersen. Tlf. 27 28 16 62

Bestyrelsesmedlem, Kamma Hald. Tlf. 21 48 33 21

Bestyrelsesmedlem Johs. Jul Jacobsen. Tlf. 51 77 16 85

    • Erritsø IM
    • Erritsø Missionshus
    • Erritsø Bygade 87
    • 7000 Fredericia