Spiseaftener

Bestyrelsen har på sit møde i november 2018 drøftet spiseaftener. Fremover vil det blive sådan, at vi bestiller maden i Brugsen eller på Soldaterhjemmet

Til sommermødet i august vil Emil dog stadig være 'chefkokken og grille pølser og flæskesteg m.v. til os.

I 2019 vil vi indbyde til fælles spiseaften følgende datoer:

 • 7. februar kl. 18.00. Fælles spisning og derefter generalforsamling. Pris 60 kr. inkl. kaffe m.v.
 • 11. april kl. 17.30.    Tidligt møde med Kurt Nielsen, Holstebro: Optakt til påsken. Derefter fælles spisning. Pris 60 kr. inkl. kaffe
 • 23. august kl. 17.30. Emil laver grillmad til sommerfesten. Pris 60 kr. inkl. kaffe m.v.
 • 26. september kl. 18.00. Fælles spisning i forbindelse med årets Takke- og Høstfest. Pris 60 kr. inkl. kaffe m.v.

Garagen

Garagen ved parkeringspladsen mod Øster Elkjær er udlejet. Vi får en ekstra indtægt til vores kasse.

Generalforsamling den 7. februar 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 7. februar kl. 19.00 i Missionshuset. Klik på overskriften for at læse vedtægterne

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med generalforsamlingen indbydes til fælles spisning kl. 18.00. Pris 60 kr. inkl. kaffe og brød. 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal iflg. vedtægterne skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen (10. januar 2019). Forslag til kandidater skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (31. januar 2019)

Dagsorden

 1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Beretning v/ formanden.
 3. Regnskabet for 2018 fremlægges af kassereren
 4. Budget 2019 fremlægges til orientering af kassereren.
 5. Drøftelse af formandsberetning, regnskab og budget
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Mogens Kappelgaard, Herdis Jakobsen og Per Søgaard. Alle er villige til genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter. 
 9. Valg af revisor. Jørn Lauridsen er villig til genvalg
 10. Evt.

De næste bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder er planlagt til

15. januar kl.9.00 hos Herdis Jakobsen

27. februar kl. 19.30 hos Lene Andersen

Punkt der ønskes drøftet på bestyrelsens møde kan skriftligt fremsende til formanden senest 10 dage før møderne.

Midtvejstræf 18/7 2019 i sommerhuset hos Karen & Tove

Midtvejstræf 18/7 hos Karen og Tove i sommerhuset ”Vigen 10, 5580 Nr. Aaby”

Afgang i biler fra missionshuset kl. 18.30. Hjemkomst ca. 22.00.

Kom og vær med til en hyggelig aften midt i sommeren

 

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Find svar på Jesusnet.dk

02.12.2018

Find svar på Jesusnet.dk

Kan og ved Gud alt? Var Jesus vegetar? Hvad siger Bibelen om engle? Jesusnet.dk giver svar på disse og mange andre spørgsmål. læs mere

Kvindekonference 2019

03.12.2018

Kvindekonference 2019

En opmuntrende og inspirerende konference for kvinder i alle aldre. To dage med oplæg, seminarer, lovsang og fællesskab. læs mere

Del julemagasin ud til jul

10.12.2018

Del julemagasin ud til jul

Del julens budskab med din nabo, kollega, venner og familie med julemagasinet 24:12. Mængderabat ved køb af 10 stk. læs mere

Next
  • Erritsø IM
  • Erritsø Missionshus
  • Erritsø Bygade 87
  • 7000 Fredericia