Fredag 21. august 2020 kl. 18.00: Sommermøde

Vi mødes til fælles spisning kl. 18.00 i missionshuset. Et stærkt køkkenhold og Emil sørger for lækker grillmad. Efter spisningen giver vi os god tid til at få snakket lidt sammen efter en lang sommer. Vi skal have tid til at synge sammen og der bliver givet lidt fælles oplysninger vedr. missionshuset og efterårets program m.v. Pris for middag og kaffe 60 kr. Aftenen slutter ca. kl. 21.00

Torsdag den 27. august 2020. Møde kl. 19.30

Fritidsforkynder Brian Olesen, Christiansfeld

Torsdag den 3. september 2020. Møde kl. 19.30

Generalsekretær i Brødremenigheden (BDM) Jens Peter Rejkjær

Onsdag den 9. september 2020. Cafe '87 åbner kl. 10.00

Vi får besøg af pensioneret lærer Pia Breuner, der fortæller om bogen "Jeg var snigskytte for Arafat". Det er den utrolige beretning om en snigskyttes omvendelse.

Torsdag den 10. september 2020. Bibelkredsene mødes

Torsdag den 17. september 2020. Sang- og musikaften

Organist Jens Ole Jespersen, Fredericia

Torsdag den 24. september 2020: Takke- og høstfest kl. 18.00

Sognepræst Thomas Kofoed Nedergaard, Fredericia

Der er fælles spisning kl. 18.00. Pris spisning og aftenkaffe 60 kr.

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.30. Kredsens temamøde 1

Kredsens temamøde finder i år sted i Fredericia Missionshus. Taler er pastor emeritus Holger Haldrup, Kolding. Emnet er "Guds verden". Kredsens årsmøde med kort generalforsamling finder sted efter kaffepausen.

Onsdag den 30. september 2020. Cafe '87 åbner kl. 10.00

Torsdag den 1. oktober kl. 19.30. Kredsens temamøde 2

Kredsens temamøde finder i år sted i Fredericia Missionshus. Taler er igen pastor emeritus Holger Haldrup, Kolding. Emnet er "Guds værdier".

Torsdag 8. oktober 2020: Bibelkredsene samles i hjemmene

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.30. Møde

Fritidsforkynder Johan Schmidt Larsen, Fredericia

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.30. Møde i missionshuset

Kommunikationschef i Indre Mission, Asbjørn Asmussen taler

Torsdag 5. november 2020 kl. 19.30: Gudstjeneste i Lyng Kirke

Den årlige gudstjeneste i Lyng Kirke med skriftemål og altergang. HB-medlem og sognepræst Bo Arvid Knudsen, Herning vil forestå gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der samvær på Torvet over en kop kaffe, fællessang og lidt fortælling.

11. november 2020: Cafe '87 åbner kl. 10.00

Torsdag 12. november 2020: Bibelkredsene samles i hjemmene

Torsdag den 19. november 2020. Møde kl. 19.30

Forlagsleder i Lohses forlag, cand teol Holger Skovenborg taler

Torsdag den 26. november 2020. Møde kl. 19.30

Evangelist og missionær Mette Hornstrup Schmidt, Rødekro. Emne: Mennesket Peter

Torsdag den 3. december 2020. Adventsmøde kl. 19.30

Vi får besøg af Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Adventsmøde. Indsamling til Børkop Højskole

Onsdag den 9. december 2020. Cafe '87 åbner kl. 10.00

Efter Conni Kappelgaard har fortalt bibelhistorie spiser vi julefrokost. Pris 60 kr.

Torsdag 10. december 2020: Bibelkredsene samles i hjemmene

Torsdag den 17. december 2020. Julemøde kl. 19.30

Sidste møde før jul. v/ egne lokale kræfter

Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30

Vi får besøg af Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding med emnet "Når troen koster alt"

Den voksende forfølgelse af kristne rundt om i verden er alarmerende og varsler en udvikling i mange lande mod mindre åndsfrihed, end den mange håber på. Fakultetsleder og medlem af Tænketanken for forfulgte kristne, Thomas Bjerg Mikkelsen, vil fortælle om sit personlige møde med den forfulgte kirke og formidle viden om situationen rundt om i verden.

 

Tænketankens formål er at følge udviklingen opmærksomt i de områder, hvor der finder forfølgelse af kristne sted og udarbejde evidensbaserede og saglige analyser, artikler, pressemeddelelser og debatindlæg med henblik på offentliggørelse i dagspressen og på de sociale medier. Tænketanken skal desuden følge arbejdet i den Udenrigsministeriets afdeling vedrørende forfølgelse af religiøse mindretal, som blev etableret i 2018.

Bibelord fra JesusNet

    • Erritsø IM
    • Erritsø Missionshus
    • Erritsø Bygade 87
    • 7000 Fredericia