Erritsø Indre Mission · Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Efter seneste generalforsamling 2023 har bestyrelsen konstitueret sig:

 

Formand, Per Søgaard , Sølystparken 2, Tlf. 40 16 55 29.

Næstformand, kasserer, Mogens Kappelgaard. Tlf. 52 77 50 20

Sekretær, Thomas B. Skjoldbjerg Tlf. 30 73 77 55

Bestyrelsesmedlem, Herdis Jakobsen. Tlf. 61 77 67 25

Bestyrelsesmedlem, Kamma Hald. Tlf. 21 48 33 21

Bestyrelsesmedlem Johs. Jul Jacobsen. Tlf. 51 77 16 85

Bestyrelsesmedlem Lene Andersen. Tlf. 27 28 16 62

 

 

    • Erritsø IM
    • Erritsø Missionshus
    • Erritsø Bygade 87
    • 7000 Fredericia