Erritsø Indre Mission · Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Efter seneste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig:

 

Formand, Per Søgaard , Sølystparken 2, Tlf. 40 16 55 29.

Næstformand, kasserer, Mogens Kappelgaard. Tlf. 52 77 50 20

Sekretær, Lene Andersen. Tlf. 27 28 16 62

Bestyrelsesmedlem, Herdis Jakobsen. Tlf. 61 77 67 25

Bestyrelsesmedlem, Kamma Hald. Tlf. 21 48 33 21

Bestyrelsesmedlem Johs. Jul Jacobsen. Tlf. 51 77 16 85

Bestyrelsesmedlem Thomas Skjoldbjerg. Tlf. 30 73 77 55

    • Erritsø IM
    • Erritsø Missionshus
    • Erritsø Bygade 87
    • 7000 Fredericia