Erritsø Indre Mission · Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 2017

Efter seneste generalforsamling bestyrelsen konstitueret sig:

 

Formand, Per Søgaard , Sølystparken 2, Tlf. 40 16 55 29.

Næstformand, kasserer, Mogens Kappelgaard. Tlf. 52 77 50 20

Sekretær, Lene Andersen. Tlf. 27 28 16 62

Bestyrelsesmedlem, Herdis Jakobsen. Tlf. 61 77 67 25

Bestyrelsesmedlem, Kamma Hald. Tlf. 21 48 33 21

Bestyrelsesmedlem Johs. Jul Jacobsen. Tlf. 51 77 16 85

    • Erritsø IM
    • Erritsø Missionshus
    • Erritsø Bygade 87
    • 7000 Fredericia