Begyndelsen

Tidligt foto af missionshuset i bygaden

Erritsø Søgn var omkring 1900 præget af bønder, husmænd og fiskere. Sognet var ganske lille, men de få mennesker der var, var meget aktive. Bønderne købte den forfaldne Erritsø Kirke af tømmerhandler Valeur i Fredericia. Kirken blev revet ned og en ny bygget og indviet i 1899. Året efter kom forsamlingshuset og derefter missionshuset. Stort set alle sognets beboere bidrog økonomisk til de 3 byggerier. Det er også karakteristisk, at alle tre bygninger er opført i samme stil. Det skyldes til dels, at det var de samme håndværkere, der stod for opførslen.

Indre Mission i Erritsø

Missionshuset efter udbygning ca. år 1926

Omkring århundredskiftet var Indre Missionsbevægelsen i Erritsø i sin vorden. Der fandtes nogle få ildsjæle som var stærkt grebet af evangeliet og brændte for at få et missionshus i Erritsø. Men der fandtes ingen egentlig bestyrelse og der er ikke efterladt en forhandlingsprotokol fra den tid. Måske fordi Indre Mission var en bevægelse uden medlemskab, kontingent osv. Eneste dokument fra den første tid er gaveindsamlingslisten: "Gaver til opførelsen af et missionshus i Erritsø beliggende på P. Sørensens ejendom".

 

P. Sørensen skænkede grunden og omkring 90 navne gav tilsagn om i alt 4.722 kr.. Bidragene lå mellem 2 kr. og 500 kr. Blandt bidragyderne findes navne, der ikke personligt stod i forbindelse med missionen, men alligevel har ønsket at yde gaver til husets opførelse.

Missionshuset blev indviet 26. september 1901

"Effatha - luk dig op"

Indvielsesfesten begyndte med en gudstjeneste i Erritsø Kirke, hvor pastor A. Busch prædikede. I Fredericia Dagblad kunne man dagen efter læse: "Det nye missionshus i Erritsø er just ikke stort; men er ganske hyggeligt. Fra en slags forhal over hvilken der er anbragt et galleri, komme man ind i en sal, hvis loft er hvælvet. Over talerstolen hænger et smukt billede forestillende Kristus på korset og forsynet med indskriften: Det er fuldbragt".

 

Videre fortælles det, at der var ca. 300 mennesker til stede. Provst Frederik Zeuthen (IMs formand 1901-1915) bad en bøn og talte derefter over Ef. 2. 19-22. Efter talen bad Zeuthen forsamlingen om at rejse sig, hvorefter han indviede stedet til et Guds hus, der ..."skulle samle gamle, unge og børn om ordets forkyndelse og bøn".

 

Ved indvielsen manglede der kun få hundrede kroner i, at huset var betalt. Når huset var gældfrit, skulle det tilskødes Indre Mission i Danmark.

 

Huset blev opført med kun en fløj, som er den nuværende store sal. Huset fik navnet "Effatha", der betyder "luk dig op". Det må man sige at huset har gjort for mange mennesker igennem mere end 100 år.

Stor vækkelse i 1914-15 - og tilbygning til misssionshuset

I 1914 udbrød der en stor vækkelse i sognet, der fik afgørende betydning for både kirke, missionshuset og livet i sognet. Tidligere KFUM-sekretær og daværende kapellan i Sct. Michaelis og Erritsø sogne fortæller om perioden i sin bog "Sådan levede jeg": "En mand havde svirret og spillet sig fra hus og hjem, og til sidst hængte han sig. Ved hans begravelse talte jeg skrapt til alle hans gamle venner og anklagede dem for, at de egentlig var skyld i hans død. Og det underlige skete. I stedet for at blive vrede, blev resultatet, at mange angrede og begyndte at revidere deres liv".

 

Thorkild Phillipsen fortæller videre, hvordan rigtig mange ikke navngivne personer i sognet som omvender sig og om, hvordan vækkelsen i Erritsø spredte sig til store dele af sognet. . Man begyndte at planlægge tilbygning af missionshuset. I 1917 bygge man udhuset og en egentlig tilbygning kom i 1926, hvor den lille sal er i dag, køkkenet og lejligheden på 1. sal.

Aftale med Erritsø Sogneråd

I 1966 blev der indgået en aftale med Erritsø sogneråd om, at det planlagte plejehjem Øster Elkær kunne benytte missionshusets grund til indkørsel til plejehjemmet. Til gengæld kan missionshuset frit benytte den nye parkeringsplads ved plejehjemmet samt en del af garageanlægget.

Missionshusets senere vedligeholdelse

I 1967 fik missionshuset centralvarme. I 1982 blev taget udskiftet og kort før 100 års fødselsdagen blev lejligheden på 1. sal renoveret og fik bl.a. nyt køkken og bad. I 2009 blev den store sal i den ældste del af huset renoveret og moderniseret ligesom køkkenet blev totalt omlagt i 2012.

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Video og podcast om tro

08.05.2023

Video og podcast om tro

Bliv inspireret selv eller lyt sammen med andre f.eks. som et oplæg i smågruppen eller dit fællesskabet. læs mere

En daglig hilsen til eftertanke

20.03.2023

En daglig hilsen til eftertanke

Få en kort andagt hver dag. Hent appen ”Ord til eftertanke” eller kig forbi netandagten.dk. læs mere

Find svar på Jesusnet.dk

05.02.2023

Find svar på Jesusnet.dk

Kan og ved Gud alt? Var Jesus vegetar? Hvad siger Bibelen om engle? Jesusnet.dk giver svar på disse og mange andre spørgsmål. læs mere

Next
    • Erritsø IM
    • Erritsø Missionshus
    • Erritsø Bygade 87
    • 7000 Fredericia